Reglement

1.1 Innledende spill

Innledende kamper spilles som serie.
I innledende runder gis det tre poeng for seier og ett poeng for uavgjort.
Ved poenglikhet rangeres lagene etter målforskjell, deretter antall scorede mål, innbyrdes oppgjør og til slutt myntkast.
Hvis et lag ikke møter til en kamp, blir den avlyst. Fremmøtt lag tilkjennes seieren 3-0 og tre poeng.

Alle myntkast gjennomføres av lagets kapteiner.


1.2 Sluttspill

Gjennomføringen er avhengig av hvor mange lag som deltar. Ved 3-5 lag spilles innledende runder og finale mellom lag 1 og 2. Med inntil 6 lag møtes de to beste lagene etter innledende spill til finale og nummer 3 og 4 til bronsefinale. Ved flere enn 6 lag deles det opp i 2 grupper. Da går gruppas beste lag til finalen og gruppas toer til bronsefinale. I cupspillet avgjøres uavgjort kamp ved straffesparkkonkurranse.
Hvis et lag ikke møter til en kamp, blir den avlyst. Fremmøtt lag tilkjennes seieren 3-0 og videre avansement.


2.0 Spilleid

Alle kampene spilles i 2 x 10 minutter, med sidebytte, i både innledende spill og sluttspill
Det spilles ikke ekstraomganger. Ved uavgjort i sluttspill, avgjøres kampen på straffesparkkonkurranse.


3.0 Antall spillere

Et lag består av 5 spillere hvorav en er målvakt.
I en kamp kan hvert lag benytte inntil 10 spillere. Maksimalt antall spillere et lag kan benytte iløpet av en turnering er 15.


4.0 Krav til spillere

En spiller kan ikke delta for flere lag i turneringen, heller ikke annet lag fra samme klubb.
Spillere skal av sikkerhetsmessige hensyn være 14 år eller eldre.
Brudd på disse bestemmelsene medfører at laget blir diskvalifisert og motstanderen i den aktuelle kampen tilkjennes tre poeng og resultatet settes til 3-0. Det kan gi dispensasjon for bruk av annen lags spiller om det kreves for å få gjennomført kampen. Da avtales dette kapteinene i mellom og arrangemenstskomiteen godkjenner eventuelt. En spiller skal benytte fotballstøvler som er beregnet på underlaget det spilles på.


5.0 Innbyttere

Inn– og utbytte kan skje under hele kampen når det er stopp i spillet uten at dommer varsles.
I tilfelle bytte av målvakt skal dommer varsles.
Innbytte skal skje ved midtlinjen, og spiller som forlater banen skal være ute før innbytter kommer inn.
Ved feil innbytte dømmes indirekte frispark fra midtlinjen.


6.0 Offside

Offside dømmes ikke.


7.0 Regler generelt

Det spilles etter NFFs regler.


8.0 Utvisning/advarsel

Utvist spiller skal stå over neste kamp.
Brudd på denne bestemmelsen straffes på samme måte som bruk av ikke spilleberettiget spiller.


9.0 Ulykkesforsikring

Deltagende spillere er selv ansvarlige for å ha en personlig ulykkesforsikring.


10.0 Alkohol

Alkoholpåvirket spiller kan ikke delta i spillet da dette kan utgjøre en stor fare for andre på banen. Ellers forholder man seg til de alkoholbestemmelsene som gjelder for arenaen kampen spilles på.


11.0 Spesielle regler

Lagene benytter ofisielle drakter fra klubben de representerer – spillertrøye som minimum. Draktene behøver ikke å være identiske, men laget bør stille i samme farger for å unngå forvirring.

Det benyttes innspark når ballen går ut over sidelinjen. Det kan ikke skytes direkte i mål uten at noen adre er nær ballen før den krysser mållinjen.

Det er kun lagets kaptein som kan henvende seg til dommeren iløpet av kampen. Resten av laget skal ikke oppsøke dommeren med klaging, kritiske spørsmål, hånd-gester eller andre unødvendigheter. Det er lagets kaptein som er ansvarlig for eget lags fremferd og opptreden, og om ikke denne er i tråd med reglement og/eller forventet folkeskikk kan dommer blåse av kampen og tilkjenne motstanderen seier 3-0.


 

 

Sist oppdatert 15/09/2019

__